Menu Close

Duszpasterze

Proboszcz
ks. kan. mgr lic. Marcin Czchowski

Urodził się 10.08.1976 roku we Wrocławiu. W latach 1995-2001 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz był alumnem Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku we Wrocławiu. W latach 2001-2007 pracował w parafii N.M.P. Królowej Polski w Świdnicy.  W latach 2007-2012 pracował w parafii Niepokalanego Poczęcia w Wałbrzychu. W latach 2010-2012 był asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W latach 2012 -2014 pracował w parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie. W latach 2014-2022 był Proboszczem w parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach. Z dniem 26 czerwca 2022 r. objął probostwo w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie.

W latach 2003-2006 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym zakończone licencjatem rzymskim w zakresie teologii. Ukończył Szkołę Spowiedników w Skomielnej Czarnej oraz odbył studia podyplomowe w zakresie rodziny na Uniwersytecie Opolskim.  W 2016 r. ks. Marcin ukończył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie – zakończone licencjatem rzymskim. Pracuje w Sądzie Biskupim w Świdnicy, pełniąc urząd Obrońcy Węzła Małżeńskiego. Dodatkowo pełni funkcję Dyrektora Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Świdnicy.

Wikariusz
ks. Dariusz Balcerek

Ks. Dariusz został wyświęcony na prezbitera w roku 2012. Pracował w Wałbrzychu i Bystrzycy Kłodzkiej. W naszej parafii od dnia 27.06.2022 roku.