Menu Close

Wyjaśnienie w sprawie kolorystyki kościoła oraz drzwi zewnętrznych

WYJAŚNIENIE

do projektu budowlanego remontu elewacji kościoła pw.

Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie

W związku z kontrowersjami związanymi z remontem elewacji kościoła pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie, pragniemy złożyć wyjaśnienia odnośnie przewidzianego remontu i opracowanej dokumentacji projektowej.

Budynek naszego kościoła jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4093/654 decyzją z dnia 03.03.1960r i w całości jest chroniony prawem. Zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawem – ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawie prawo budowlane- wszystkie prace budowlane i remontowe przy zabytku muszą zostać wykonane na podstawie dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego), uzyskać pozytywną decyzję Urzędu Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę. Projekt budowlany remontu elewacji kościoła pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie uzyskał w dniu 05.10.2022r pozwolenie konserwatorskie DWKZ nr 1295/2022r na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, a w dniu 08.11.2022r decyzją Starosty Dzierżoniowskiego nr 618/2002 pozwolenie na budowę. Projekt budowlany został sporządzony przez uprawnionego projektanta, na podstawie wytycznych konserwatorskich i opracowania autorstwa historyka sztuki dr. Łukasza Krzywki pt. „Opinia na temat kolorystyki elewacji kościoła pod wezwaniem Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie”. W ww. opracowaniu znalazły się informacje odnoszące się do koloru elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej obiektu w jego pierwotnej postaci. Niniejszą opinię w całości zamieszczamy poniżej.

Mamy nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia i dokumenty oraz ilustracje innych dzieł wybitnego architekta Carla Gottharda Langhansa twórcy naszej świątyni rozwieją niejasności i kontrowersje odnośnie planowanego remontu.